Plán aktivít ŠKD

September:

- Vychádzka s pozorovaním - Vyšný Hámor - všetky vychovávateľky 

Október:

- Život kamarátov s hendikepom – prednáška ( lektorka zo slepeckej školy – Levoča) - Leskovjanská, Jantošovičová
- Ako sa správne stravovať?  Hrušovská, Starostová

November:

- Naše mesto - návšteva výstavy v múzeu -všetky vychovávateľky
- Pomôžte im ide zima - všetky vychovávateľky

December:

- Tvorivé dielne v spolupráci s HOBBY KREATIVE - Hrušovská, Starostová
-
Vianočný stromček v meste - všetky vychovávateľky
-
Najkrajšia vianočná ozdoba - súťaž - všetky vychovávateľky

Január:

- Chráň si svoje zdravie - beseda so zdravotnou sestrou - Leskovjanská, Hrušovská
- Prednáška o zvieratách - p. Divok - Hriblanová, Bečáriková

Február:

- Slovenská sporiteľňa - exkurzia - všetky vychovávateľky
- Tancuj, tancuj, vykrúcaj - folklór v našom meste - Leskovjanská

Marec:

- Návšteva mestskej knižnice - všetky vychovávateľky 
- Stretnutie so spisovateľkou -  Jantošovičová, Hrušovská, Starostová

Apríl:

- Hýbme sa a tešme! - cvičenie s profesionálnym trénerom - Leskovjanská, Hrušovská, Starostová
-
Čistenie prírody, studničky, potokov - Bečáriková, Jantošovičová

Máj:

- Polícia a deti - ukážky, psovodi, doprava - všetky vychovávateľky
- Kamarát ako brat - návšteva školy na Gaštanovej ulici - Leskovjanská, Jantošovičová, Klingová

Jún:

- Strediská športu v našom mestevšetky vychovávateľky
-
Vychádzka - Dvojkríž - liečivé byliny všetky vychovávateľky