Žiacky parlament

VÝBOR ŽIACKEHO PARLAMENTU V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

Predseda: 

Podpredseda: 

Mediálni referenti: 

Školský fotograf: 

Referent na zverejňovanie informácii

Zoznam členov žiackeho parlamentu 

TRIEDA

  • 5. A: 
  • 5. B: 
  • 6. A: 
  • 6. B: 
  • 7. A: 
  • 7. B: 
  • 8. B: 
  • 9. A: 
  • 9. B: