Náš tím

Vedenie školy

riaditeľka školyMgr. Zlatuša Habasová
zástupkyňa riaditeľky školyMgr. Anna Jahodová

Pedagogickí zamestnanci

Triedni učitelia

I.AMgr. Eva Kukoľová
I.BMgr. Mariana Sisková
II.AMgr. Marta Šikolová
II.BMgr. Bianka Tirpáková
III.AMgr. Mária Dirgová
III.BPaedDr. Júlia Domiková
IV.AMgr. Andrea Gromovská
IV.BPaedDr. Svetlana Rusnáková
V.APaedDr. Alena Sanetríková
V.BMgr. Andrea Brósková
VI.AMgr. Silvia Kyseľová
VI.BMgr. Lenka Mihaliková
VII.AMgr. Valéria Krišandová
VII.BRNDr. Kamila Spustová
VIII.AMgr. Ingrid Macková
IX.ARNDr. Martina Čaplová
IX.BMgr. Mária Bevilaqua

Netriedni učitelia

Mgr. Martina Kocúrová
Mgr. Katarína Majchrovičová
Mgr. Erika Petáková
Ing. Eva Peťkovská

Pedagogickí asistenti

Bc. Katarína Hrušovská
Mgr. Viera Starostová

Vychovávatelia

Zuzana Bečáriková
Elena Hriblanová
Bc. Iveta Jantošovičová
Božena Leskovjanská

Odborní zamestnanci

školská špeciálna pedagogičkaMgr. Zuzana Klingová

Nepedagogickí zamestnanci

Administratíva

tajomníčkaTatiana Ovčiariková
ekonómZuzana Dzurňáková
ekonómkaIng. Anna Piľová

Školská jedáleň

vedúca školskej jedálneStela Teplanová
hlavná kuchárkaErika Tomečková
kuchárJana Melikantová
kuchárIveta Tropková
pracovník v prevádzkeLucia Kaščáková

Technicko-hospodárski pracovníci

školníkJán Dutko
Valéria Dobošová
Helena Kaščáková
Iveta Lacušová
Anna Tokolyová
Renáta Vaclavová