Výchovný poradca

Ing. Eva Peťkovská

E-mail: zslipova@pobox.sk

Telefón: 053/ 4426241; mobil 0911 424 847

Konzultačné hodiny:

V kabinete výchovnej poradkyne
utorok: od 12.40 do 13.25 hod.

Ak Vám tento termín nevyhovuje, môžete si dohodnúť iný deň a hodinu.

Hlavný cieľ výchovného poradenstva:
Poskytovanie poradenských služieb v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov.

Ďalšie informácie o práci výchovného poradcu nájdete v tomto dokumente.