Špeciálny pedagóg

Mgr. Zuzana Klingová

E-mail: zslipova@pobox.sk

Telefón: 053/ 4426241; mobil 0911 424 847

Konzultačné hodiny:

V kancelárii školského špeciálneho pedagóga v ZŠ :
pondelok až štvrtok od 14.30 hod. do 15.30 hod. (okrem piatku)

Ak Vám tieto termíny nevyhovujú, môžete si dohodnúť iný deň a hodinu.

Špeciálny pedagóg je odborný zamestnanec, ktorý zabezpečuje individuálny prístup k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Naša práca sa nezaobíde bez spolupráce s rodičmi, pre ktorých máme vyhradené konzultačné hodiny. V prípade potreby je možné dobu stretnutia dohodnúť aj v inom čase.

Ďalšie informácie o práci špeciálneho školského pedagóga nájdete v tomto dokumente.