Školská knižnica

S cieľom priblížiť našim žiakom krásy literatúry a primäť ich k pravidelnému čítaniu s porozumením a láskou ku knihám máme na našej škole vlastnú knižnicu.

Knižný fond obsahuje najmä krásnu literatúru. V súčasnosti obsahuje vyše 2500 výtlačkov a každý rok do neho pribudne približne 100 nových kníh. Priemerne evidujeme okolo 1700 výpožičiek za rok.

Výpožičná doba je každý pondelok v čase od 13:45 do 14:30.