Krúžky

V školskom roku 2018/2019 máme tieto krúžky
Druhá mocnina (9. ročník)
Mgr. Mária Bevilaqua
Florbal (5., 6. ročník)
Mgr. Katarína Majchrovičová
Hravá angličtina (3., 4., 5. ročník)
Mgr. Ingrid Macková
Informáčik (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ročník)
RNDr. Kamila Spustová
Infoško - Ekohliadka (2. stupeň)
PaedDr. Alena Sanetríková
Mixáčik (4. ročník)
PaedDr. Svetlana Rusnáková
Nemecký jazyk (1., 2. stupeň)
Mgr. Erika Petáková
SCRATCH -detské programovanie (4., 5., 6., 7. ročník)
Mgr. Andrea Brósková
Športom k zdraviu (2., 3. ročník)
Mgr. Bianka Tirpáková
Športové a loptové hry (2., 3. ročník)
Mgr. Mária Dirgová
Športovo - pohybové hry (1. ročník)
Mgr. Mariana Sisková
Športový (1. ročník)
Mgr. Eva Kukoľová
T5 (4. ročník)
Mgr. Andrea Gromovská
T9 (9. ročník)
RNDr. Martina Čaplová
T9 (9. ročník)
Mgr. Anna Jahodová
T9 (9. ročník)
Mgr. Valéria Krišandová
Tvorivo - tanečný (1. stupeň)
PaedDr. Júlia Domiková
Výtvarný (2., 3. ročník)
Mgr. Marta Šikolová
YOUCAT (2. stupeň)
Mgr. Martina Kocúrová