Zber druhotných surovín

Naša škola sa už tradične zapája do zberu druhotných súrovín, čím chceme prispieť k ochrane a zlepšeniu životného prostredia. Taktiež sa zapájame do rôznych akcií a súťaží zameraných na zber surovín a ochranu životného prostredia vyhlasovaných firmami a organizáciami.

Na našej škole zberáme tieto suroviny:

  • papier
  • 'tetrapak' obaly a hliníkové viečka z obalov firmy SABI a.s.
  • gaštany
  • malé elektrospotrebiče
  • staré malé batérie a akumulátory
  • vrchnáčiky z PET obalov

Termíny zberu gaštanov a papiera a taktiež výsledky zberu surovín budú ohlasené prostredníctvom oznamov, zber ostatných surovín prebieha počas celého školského roka.