Zápis prvákov

Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom!

Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predloží:

  • rodný list dieťaťa
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu

Do ZŠ, Lipová ulica 13 v Spišskej Novej Vsi na vzdelávanie prijímame žiakov na základe splnenia podmienok začatia plnenia povinnej školskej dochádzky a o ktorého prijatie na základe zápisu požiadal zákonný zástupca.

Pri zápise žiaka do prvého ročníka sa zúčastňuje školský špeciálny pedagóg a psychológ, výchovný poradca pre posúdenie zaradenia žiaka do tried s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka v 1. ročníku.

Na zápis je potrebné:

  • prísť s dieťaťom, ktoré prihlasujete do prvého ročníka v stanovenom termíne
  • rodný list dieťaťa
  • občiansky preukaz rodiča

Čo má vedieť vaše dieťa pri nástupe do ZŠ?

Viac informácií nájdete na tomto mieste.