Poplatky

ZRPŠ

1. dieťa12,00€/rok
2. a ďalšie dieťa6,00€/rok
žiaci v hmotnej núdzi3,50€/rok
 

Školský klub detí

dieťa4,00€/mesiac
 

Hygienický program

každé dieťa3,00€/rok
 

Školské stredisko záujmovej činnosti

dieťa1,00€/mesiac