Kalendár

← predchádzajúci mesiac nasledujúci mesiac

február 2019

 • 2. február 2019

  • Svetový deň mokradí
 • 5. február 2019

  • Športové popoludnie v škole
 • 6. február 2019

  • MŠO - florbal 3. ročník
  • ŠKOLSKÝ DEŇ - Svetový deň bez mobilu
  • ZOO krúžok
 • 7. február 2019

  • LITERÁRNA SÚŤAŽ - Môj literárny hrdina
  • OKRESNÉ KOLO - Geografická olympiáda
 • 11. február 2019

  • Rozhlasová relácia
 • 11. - 15. február 2019

  • TRIEDNE KOLÁ - Hviezdoslavov Kubín
 • 12. február 2019

  • Zúbky - prezentácia správnej ústnej hygieny
 • 13. február 2019

  • BESEDA s mestským policajtom
  • Kúzelná fyzika (2. stupeň)
  • Potulky rozprávkami v ANJ - 5. ročník
 • 14. február 2019

  • KROK ZA KROKOM - 2.A a 2.B - Človek - vládca prírody
  • OKRESNÉ KOLO - Dejepisná olympiáda
  • Poď a hraj sa v RUJ (7. ročník)
  • SÚŤAŽ - Triedenie odpadu
  • TVORIVÁ DIELŇA - Priateľstvo
 • 14. - 18. február 2019

  • Valentínska pošta
 • 15. február 2019

  • BESEDA - Doping a šport
 • 18. február 2019

  • TVORIVÁ DIELŇA - Valentínky a fašiangy
 • 25. február 2019

  • KROK ZA KROKOM - 3.A a 3.B - Moje múdre telo
  • Stopy v snehu
 • 26. február 2019

  • BESEDA - Viem čo zjem (3. a 4. ročník)
  • KROK ZA KROKOM - 4.A a 4.B - Svet zvierat
  • PROJEKTOVÝ DEŇ - Mediálna výchova
 • 27. február 2019

  • KROK ZA KROKOM - 1.A a 1.B - Kráľovstvo zvierat
 • 28. február 2019

  • BESEDA so záchranárom
  • EXKURZIA - VUB - finančná gramotnosť
  • Návšteva kultúrnych pamiatok mesta
  • Polročná súťaž pre žiakov s ŠVVP
  • PROJEKT - Vplyv fajčenia na človeka (7. ročník)
  • TVORIVÁ DIELŇA - Folklór v meste

priebežné akcie a úlohy na mesiac február

 • • Zippiho kamaráti v 1.A
  • Zábavné Valentínske čítanie
  • Zber surovín
  • Školská knižnica