Kalendár

← predchádzajúci mesiac nasledujúci mesiac

november 2018

 • 5. november 2018

  • PREDNÁŠKA - Viem čo zjem - pre 1. a 2. stupeň
  • Ranná telovýchovná chvíľka - Cvičí celá škola
 • 7. november 2018

  • Moje čítanie
  • Zber jesenných prírodnín
 • 8. november 2018

  • Návšteva knižnice so žiakmi 6. ročníka
 • 9. november 2018

  • "Násilie a šikana" - aktivity s peer aktivistami (7. ročník)
 • 12. november 2018

  • NÁSTENKA - Európsky týždeň proti drogám
  • PROJEKTOVÝ DEŇ - "750 výročie SNV" pre 1. stupeň
  • Relaxačné cvičenie pri hudbe
  • ŠKOLSKÉ KOLO - Olympiáda SJL
 • 13. november 2018

  • Rozprávkový klobúk (5. ročník)
 • 14. november 2018

  • Tigrík Samko - vzdelávacia aktivita v ZOO
  • TVORIVÉ DIELNE - Tajomstvá jesene
  • Varíme si čaj - ochutnávka čaju a ako predísť chorobám
  • VÝTVARNÁ SÚŤAŽ - Ekoposter 2018
 • 16. november 2018

  • Deň študenstva - prijatie ocenených žiakov na Radnici
  • Naše mesto - návšteva múzea
  • SÚŤAŽ - iBobor
 • 19. november 2018

  • ŠKOLSKÉ KOLO - Technická olympiáda
 • 20. november 2018

  • Deň otvorených dverí v ŠZŠ Gaštanová
  • Imatrikulácia žiakov 1. ročníka
  • ŠKOLSKÝ TRH - Sedem divov nášho regiónu (3. a 4. ročník)
  • Výzdoba tried - Tajomstvo jesene
 • 21. november 2018

  • Lipáčikovský čitateľský maratón
  • TVORIVÉ DIELNE - Vieš triediť odpad
 • 26. november 2018

  • Boj proti drogám
 • 27. november 2018

  • MESTSKÉ KOLO - dejepisná súťaž - "Naše mesto"
  • Rozhlasová relácia
  • TVORIVÉ DIELNE - Normálne je nefajčiť
 • 30. november 2018

  • Pomôžte im ide zima
  • Výroba pokrmov pre vtáčiky, vtáčích búdok

priebežné akcie a úlohy na mesiac november

 • • Zippiho kamaráti v 1.A
  • PROJEKTY - Moja rodina, môj dom
  • Zber druhotných surovín - viečka, tetrapaky
  • Svetový deň behu - aktivity spojené s behom
  • Školská knižnica
  • Starostlivosť o okolie školy