Kalendár

← predchádzajúci mesiac nasledujúci mesiac

marec 2019

 • 4. marec 2019

  • Návšteva športového popoludnia
 • 4. - 8. marec 2019

  • Korčuliarsky kurz pre 2.B
 • 5. marec 2019

  • Animo aktivity pre deti z materskej škôlky
  • Lipáčikovské fašiangy - podujatie pre predškôlkárov
  • Pohybom proti chrípke
  • PREDNÁŠKA - Cestovanie (5.A)
  • PREDNÁŠKA - História cechov (7.B)
  • PREDNÁŠKA - História soli (6.B)
 • 6. marec 2019

  • Návšteva múzea
  • ZOO krúžok
 • 6. - 23. marec 2019

  • TVORIVÉ DIELNE - Darček k MDŽ a ku Dňu učiteľov
 • 7. marec 2019

  • Čaj a jeho liečivé účinky
 • 8. - 15. marec 2019

  • Ako sa žilo kedysi
 • 11. marec 2019

  • Gymnastika ZŠ
  • ŠKOLSKÉ KOLO - Hviezdoslavov Kubín
 • 11. - 15. marec 2019

  • Lyžiarsky kurz
 • 12. marec 2019

  • Gymnastický štvorboj
 • 13. marec 2019

  • Popoludnie so spoločenskými hrami
 • 14. marec 2019

  • OBVODNÉ KOLO - Hviezdoslavov Kubín
 • 18. marec 2019

  • Popoludnie s knihou
 • 19. marec 2019

  • Školský Lipáčikovský maratón
 • 20. marec 2019

  • AKTIVITY - Deň vody
  • Čítame si spolu (Starší - mladším)
  • ŠKOLSKÉ KOLO - Slávik Slovensko
 • 20. - 23. marec 2019

  • VÝTVARNÁ SÚŤAŽ a ŠKOLSKÁ VÝSTAVA - Marec miesiac knihy
 • 21. marec 2019

  • Klokan - matematická súťaž
  • Ponožková výzva
  • TVORIVÉ DIELNE - Obal na obľúbenú knihu
 • 25. - 29. marec 2019

  • Beseda o knihách
 • 26. marec 2019

  • PREDNÁŠKA - Príroda okolo nás
  • Športovo - pohybové popoludnie
  • TVORIVÁ DIELŇA - Ako sa pečú palacinky
  • TVORIVÉ DIELNE - Rodina - dar pre deti
  • Zábavná fyzika - podujatie pre predškolákov
 • 27. marec 2019

  • Rozhlasová relácia
  • TVORIVÉ DIELNE - Veselá Veľká noc
 • 28. marec 2019

  • AKTIVITY - Svetový deň vody
  • Mestské oslavy Dňa učiteľov
  • PREDNÁŠKA - Cestovanie (5.B)
  • PREDNÁŠKA - História hračiek
  • PREDNÁŠKA - História soli
  • PREDNÁŠKA -História cechov (7.A)
  • RECYKLOHRY
 • 29. marec 2019

  • Stretnutie so spisovateľkou
  • TVORIVÉ DIELNE - Slogany

priebežné akcie a úlohy na mesiac marec

 • • Zippiho kamaráti
  • Školská knižnica
  • Čitateľský trh - Moja obľúbená kniha
  • Prikrmovanie vtáctva