Poukázanie 2% dane

Chcete nám poukázať 2% alebo 3% z Vašej zaplatenej dane? Tu je postup ako postupovať.

 • 2% zo zaplatenej dane môže poukázať fyzická osoba, ktorá v predchádzajúcom zdaňovacom období nebola dobrovoľníkom, alebo ako dobrovoľník odpracovala menej ako 40 hodín
 • 3% zo zaplatenej dane môže poukázať fyzická osoba, ktorá v predchádzajúcom zdaňovacom období ako dobrovoľník odpracovala  minimálne 40 hodín. Potrebuje o tom potvrdenie organizácie (alebo organizácií), pre ktoré pracovala

Ako postupovať?

Ak ste zamestnanec:

 • do 15. februára príslušného roku požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 • vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % alebo 3% dane
 • najneskôr do 30. apríla príslušného roku doručte potvrdenie a vyhlásenie na daňový úrad v mieste Vášho bydliska

Ak si sám podávate daňové priznanie je postup následovný:

 • v daňovom priznaní typu A aj typu B sú kolónky na poukázanie 2% alebo 3% z dane,vyplňte ich a takto vyplnené daňové priznanie odovzdajte najneskôr do 31. marca príslušného roku na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

Minimálna suma, ktorú môžete poukázať je 3€.

Tlačivá. potrebné na poukázanie 2% alebo 3% z dane si môžete stiahuť v sekcii dokumenty .

Údaje pre poukázanie 2% alebo 3% zo zaplatenej dane:

 • IČO/SID: 35550121
 • právna forma: občianske združenie
 • obchodné meno (názov): Atletický športový klub Slávia pri Základnej škole Lipová ulica 13, Spišská Nová Ves
 • sídlo: ulica: Lipová, súpisné číslo: 19, orientačné číslo: 13
 • PSČ: 052 01
 • obec: Spišská Nová Ves