Archív
Oznamy 2017

«« predchádzajúca strana |1| nasledujúca strana »»
Zobrazujem záznamy 1 ÷ 10 z celkovo 10 záznamov

DETI - DEŤOM

5.12.2017, 13:16:44Aktualizované: 6.12.2017, 08:32:07
plagát

Zbierka sladkostí pre deti na Mikuláša.

Zapoj sa do zbierky sladkostí pre deti, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii.
Kedy? 8. decembra cez veľkú prestávku.
Ako? Môžeš priniesť sladkosť.
Zbierku organizuje Spišská katolícka charita.

Ďakujeme!n

Výsledky ankety

8.11.2017, 07:35:41Aktualizované: 8.11.2017, 07:37:20

Výsledky dotazníka spokojnosti rodičov s našou školou sú zverejnené v tomto dokumente.n

Pozvánka

29.09.2017, 08:26:55Aktualizované: 29.09.2017, 08:27:16

Celoškolský výbor rodičovského združenia pozýva rodičov na celoškolské zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční dňa 9. 10. o 16.30 hod. v príslušných triedach.

Po ukončení celoškolského zasadnutia sa o 17.00 hod. uskutočnia zasadnutia triednych schôdzi rodičovského združenia.

Tešíme sa na Vašu účasť.n

Vystúpenie

8.09.2017, 13:08:51

Dňa 13. 9. 2017  o 11.30 hod. v kine Mier sa uskutoční vystúpenie tanečnej skupiny Denzz Industry. Predstavenie je určené žiakom 4. až 9. ročníka. Vstupné: 2 eurán

Riaditeľské voľno

14.06.2017, 12:20:58Aktualizované: 14.06.2017, 12:21:26

     Na základe rozhodnutia riaditeľky ZŠ, Lipová ul. č.13 v Spišskej Novej Vsi č. 85/ 2016-17 a v zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) Ministerstva školstva SR časť 10 - § 150 o organizácií školského roka, ods. 5 ,v zmysle Z. č. 317/2009 Z.z. § 55 o PZ/OZ a po prerokovaní so zriaďovateľom ZŠ – Mestom Spišská Nová Ves, v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole, Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka v ZŠ § 3 ods. 10 a v súlade so Zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien, doplnkov a predpisov je

udelené riaditeľské voľno
na deň 16. 6. 2017 (piatok), počet dní spolu 1 deň.

     Riaditeľské voľno sa udeľuje z dôvodov prevádzkovej havárie PVPS a prerušenia dodávky pitnej vody. Riaditeľské voľno sa udeľuje na základe prerokovania so zriaďovateľom ZŠ – Mestom Spišská Nová Ves;

    V uvedený deň nebude prebiehať vyučovací proces, výchovný proces v ŠKD a nebude v prevádzke školské stravovacie zariadenie.

Riadne vyučovanie sa začína 19. 6. 2017 – pondelok.

                                                                                                         Mgr. Zlatuša Habasová
                                                                                       riad. školy                                                                                                                                                            n

Zápis do 1. ročníka

17.03.2017, 12:29:23Aktualizované: 17.03.2017, 13:36:50
plagát

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční v dňoch 3. až 7. apríla 2017 (vrátane) v čase od 8.00 h do 17.00 h v priestoroch základnej školy.

Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom!

Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predloží
- rodný list dieťaťa
- občiansky preukaz zákonného zástupcun

Zvieratko v škole

15.03.2017, 18:17:22Aktualizované: 15.03.2017, 18:24:45
plagát

V dňoch 27. 3.– 30.3.2017 si môžu opäť žiaci priniesť svoje zvieratko do školy a zapojiť ho (aj seba) do súťaže. Zároveň si budeme spolu v popoludňajších hodinách čítať, kresliť a súťažiť o najmilšie zvieratko.

Prosím rodičov, aby usmernili svoje deti a dovolili im priniesť len zvieratká menšieho vzrastu, dobre zabezpečené v čistej klietke, s dostatkom potravy

( škrečky, zajačiky, morské prasiatka, vtáčiky, korytnačky, ...)

Viac info: Mgr. Zuzana Klingová       n

Zima mojimi očami

9.02.2017, 09:15:57Aktualizované: 9.02.2017, 09:18:01

Fotografická súťaž pre veľkých a malých.

  • súťaž je určená pre žiakov od 1. - 9. ročník
  • zober fotoaparát a odfoť prírodu (zimnú krásu)
  • dve najzaujímavejšie fotky pošli emailom na adresu: alenasan@centrum.sk
    • do predmetu správy napíš zima mojimi očami a tvoje priezvisko
    • pripoj prílohu - max. 2 fotografie

Termín: do 28. februára 2017
Z fotografií sa v priestoroch našej školy pripraví výstava a žiaci budú hlasovať o najkrajšiu fotografiu.

Tak neváhaj a FOŤ!n

Karneval

26.01.2017, 10:17:45Aktualizované: 26.01.2017, 10:23:36
plagát

Dňa 23. februára sa pre žiakov 1. - 5. ročníka uskutoční karneval s kúzelníkom Wolfom. Vyhrávajú nápadité, vlastnoručne vyrobené masky. Samostatne budú ocenené aj eko - masky zhotovené z ekologického materiálu. Karneval začína o 9. 00 hod. vo veľkej telocvični. Tešíme sa na Vašu účasť.n

Rodičovské združenie

12.01.2017, 07:56:52Aktualizované: 12.01.2017, 07:57:34

Celoškolský výbor rodičovského združenia pri ZŠ, Lipová 13 v Spišskej Novej Vsi srdečne pozýva rodičov - zákonných zástupcov žiakov na triedne schôdze rodičovského združenia - formou individuálnych pohovorov, ktoré sa uskutočnia dňa: 18. januára 2017 - streda od 16,00 do 17,30 v triedach Vaších detí.n