Aktuality

«« predchádzajúca strana |1 ... 34567| nasledujúca strana »»
Zobrazujem záznamy 91 ÷ 98 z celkovo 98 záznamov

Zippyho kamaráti

4.12.2016, 11:59:40

V mesiaci november sa žiaci prvých ročníkov trénovali v zvládaní pocitov ako sú pocit smútku – šťastia, pocit hnevu a mrzutosti, žiarlivosti, nervozity. Po absolvovaní prvého modulu dostali možnosť porozprávať sa o všetkom aj doma s rodičmi prostredníctvom pracovného listu. Táto aktivita vyzýva rodičov, aby si porozprávali o prežitom dni a spoločne sa podelili o prežívanie dobrých i zlých pocitov. Deti si postupne nosia kamaráta Zippyho domov a takisto si do zošitov kreslia a spoločne s rodičmi zapisujú, čo počas týždňa zažili.n

Okresné kolo - Technická olympiáda

4.12.2016, 11:49:43Aktualizované: 9.12.2016, 08:39:20

Technická olympiáda (okresné kolo, šk. rok 2016/2017):

1. miesto - Adrián Novák 9.A a Marko Tomčík 8.B
3. miesto - Lukáš Sloboda 9.A a Michal Vitikáč 8.B

Blahožláme!

Príspevok v regionálnej TVn

Imatrikulácia

29.11.2016, 18:11:44Aktualizované: 29.11.2016, 18:18:15
foto

Dňa 24. 11. 2016 sa uskutočnili na našej škole IMATRIKULÁCIE prvákov.


Slávnostný sľub
Samanta Dunková

Ja prvák sľubujem Vám,
že na hodinách vždy pozor dám.
Do školy pripravím sa riadne,
desiatu zjem každopádne.
Písmenka napíšem perom,
nakloním ich správnym smerom.
Pravidlá slušného správania dodržím rád
a chcem byť s každým kamarát.
To všetko zvládnuť chcem.
TO SĽUBUJEM!!!

n

Fotografie si môžete pozrieť v galérii

Halloween

9.11.2016, 18:56:59
foto

V stredu 2. novembra sa stretli na našej škole veľmi čudesné bytosti. A nechcite si ani predstaviť, aké strašidelné zvuky vydávali. Našťastie po peknej prehliadke z našej školy na svojich metlách a iných vozidlách odleteli.n

Fotografie si môžete pozrieť v galérii

Zippy a jeho kamaráti

8.11.2016, 17:15:17Aktualizované: 9.11.2016, 19:02:20

Zippy a jeho kamaráti v ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves

V školskom roku 2016/2017 sa Lipáčikovia vo veku 6 - 7 rokov budú pravidelne stretávať s novým kamarátom . Je to lúčny koník, volá sa Zippy a kamaráti sa so skupinou chlapcov a dievčat.

Zippyho kamaráti je program, ktorý podporuje emocionálne zdravie malých detí. Nehovorí deťom, čo majú robiť, práve naopak, nabáda ich, aby samy prišli s vlastným riešením problému každodenného života a dokázali tak viesť šťastnejší život.
Lektormi programu sú učitelia a psychológovia špeciálne vyškolení na jeho výučbu. Celý program sa bude realizovať v priebehu 24 týždňov. Program by mal redukovať konflikty v triede, zlepšiť schopnosti spolupráce, asertivity, sebadisciplíny či empatie a zníženie problémového správania, hnevu, kriku.

Pred spustením projektu boli rodičia pozvaní na stretnutie a pripravení na to, že ich dieťa začne viac rozprávať o svojich pocitoch. Úlohou rodičov je, aby dokázali načúvať svojim deťom a otvorene diskutovať o ich i svojom emocionálnom prežívaní v rozličných životných situáciách.n

Záložka do knihy

8.11.2016, 17:12:50

Záložka do knihy spojila ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves so ZŠ v Šuranoch

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo školský rok 2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti. Základná škola Lipová 13, Spišská Nová Ves sa preto rozhodla každý mesiac venovať zaujímavému podujatiu , ktorého aktivity budú viesť k zlepšeniu čítania žiakov školy, a zároveň podporiť kladný vzťah detí ku knihám a literatúre.

V októbri sa naša škola zapojila do česko-slovenského projektu pre základné a stredné školy pod názvom Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame. Na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania či na triednických hodinách vyrábali Lipáčikovia pekné, netradičné, zaujímavé záložky do knihy, na ktorých ľubovoľnou technikou stvárnili danú tému. Tieto záložky určite potešili žiakov z našej partnerskej školy v Šuranoch. Sme plní očakávania, aké záložky obdržíme od partnerskej školy my.n

Naša škola v novinách

2.11.2016, 17:15:39

V kultúrno spoločenskom mesačníku mesta Spišská Nová Ves "IČKO" sa pravidelne zverejňujú aktivity prebiehajúce na našej škole. Aj v mesiaci november máme príspevok:

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

ZŠ Lipová sa zapojila do celoeurópskej kampane pod názvom Európsky týždeň športu. Vyučovanie všetci začali hodinou pohybových aktivít, počas ktorej starší žiaci pripravili mladším žiakom telovýchovnú chvíľku s jednoduchými cvikmi. V rámci kampane prebehol v škole Týždeň zdravej výživy, kde kuchárky v ŠJ pripravili výživné a zdravé jedlá. Cieľom podujatia bolo zmobilizovať čo najviac detí školy k aktívnemu pohybu a motivovať ich tak k pravidelnému športovaniu a zdravému životnému štýlu. n

Interiér našej školy

2.11.2016, 17:03:31
foto

Naša škola poskytuje deťom príjemné prostredie.n

Fotografie si môžete pozrieť v galérii