Aktuality

«« predchádzajúca strana |1 ... 34567| nasledujúca strana »»
Zobrazujem záznamy 91 ÷ 92 z celkovo 92 záznamov

Naša škola v novinách

2.11.2016, 17:15:39

V kultúrno spoločenskom mesačníku mesta Spišská Nová Ves "IČKO" sa pravidelne zverejňujú aktivity prebiehajúce na našej škole. Aj v mesiaci november máme príspevok:

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

ZŠ Lipová sa zapojila do celoeurópskej kampane pod názvom Európsky týždeň športu. Vyučovanie všetci začali hodinou pohybových aktivít, počas ktorej starší žiaci pripravili mladším žiakom telovýchovnú chvíľku s jednoduchými cvikmi. V rámci kampane prebehol v škole Týždeň zdravej výživy, kde kuchárky v ŠJ pripravili výživné a zdravé jedlá. Cieľom podujatia bolo zmobilizovať čo najviac detí školy k aktívnemu pohybu a motivovať ich tak k pravidelnému športovaniu a zdravému životnému štýlu. n

Interiér našej školy

2.11.2016, 17:03:31
foto

Naša škola poskytuje deťom príjemné prostredie.n

Fotografie si môžete pozrieť v galérii