Aktuality

«« predchádzajúca strana |123456| nasledujúca strana »»
Zobrazujem záznamy 61 ÷ 75 z celkovo 88 záznamov

Fyzikálna olympiáda (okresné kolo)

22.03.2017, 07:40:00Aktualizované: 6.04.2017, 09:11:15

Kategória E - 9. ročník:
2. miesto: Adrián Novák (9.A)

Kategŕia F - 8. ročník:
1. miesto: Marko Tomčík (8.B)

Blahoželáme!n

Pytagoriáda (okresné kolo)

16.03.2017, 08:17:02Aktualizované: 6.04.2017, 09:12:29

Kategória P8: Marko Tomčík (8.B) - 1. miesto

Kategória P7: Šimon Lorinc (7.B) - 1. miesto

Kategória P4: Bianca Čaplová (4.B) - 2. miesto

Kategória P5: Jakub Vlk (5.B) - úspešný riešiteľ

Blahoželáme!n

Školský časopis

14.03.2017, 20:12:39Aktualizované: 14.03.2017, 20:13:27
plagát

Lipkoviny bodovali!

Zapojili sme sa do ďalšej súťaže Perohryz 2017, ktorú organizuje Občianske združenie Úlet. 

Trojčlenná porota starostlivo čítala a hodnotila výpovednú hodnotu článkov, kreativitu redaktorov, štylistiku, gramatiku, titulky článkov a grafické stvárnenie časopisov. Veľký dôraz bol kladený aj na autenticitu žiackych výpovedí.

Zo 17 zapojených škôl Košického kraja sa Lipkoviny umiestnili na krásnom 3. mieste. Po slávnostnom vyhodnotení redakčné tímy pod vedením porotcov absolvovali workshopy, kde každý redakčný tím získal cenné informácie o kvalite časopisu. Ocenenie nás veľmi potešilo, nakoľko tento rok tvoria redakčný tím prevažne žiaci piateho ročníka, čo zároveň povzbudilo mladých redaktorov do ďalšej práce.n

Slávik Slovenska

14.03.2017, 19:57:15Aktualizované: 14.03.2017, 19:58:35
plagát

Dňa 2.3. 2017 sa konalo školské kolo „Slávik Slovenska“, súťaž v speve ľudových piesní. Spomedzi tridsiatich súťažiacich, ktorí postúpili z triednych kôl, boli ocenení títo žiaci:

1.kategória:
1. miesto: Olívia Medvecová - 3.A
2. miesto: Amanda Geletková – 3.B
3. miesto: Ema Džubáková – 1.B

2.kategória:
1.miesto: Adrián Jasečko - 5.A
2. miesto: Sofia Zámbová - 5.B
3.miesto : Olívia Šmotková – 6.B

3.kategória: (bolo udelené len prvé miesto)
1. miesto: Kevín Kotlár - 7.A

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, postupujú do obvodného kola.
Držíme im prsty.n

Zber gaštanov

2.03.2017, 08:02:27Aktualizované: 2.03.2017, 08:03:58
plagát

Zber gaštanov- vyhodnotenie

Tento rok sme sa zapojili do zberu gaštanov a spolu sme nazbierali 1 273,350 kg.

Najlepšie triedy:
1. miesto: 5. A - 208 000 g
2. miesto: 2. B - 203 205 g
3. miesto: 7. B - 161 300 g

Najlepší jednotlivci:
Alex Ondrejka - 2.B - 160 kg
Timea Hoangová - 7.B – 131,6 kg
Filip Gonda -  3.B – 80,40 kg
Sebastián Špiner - 4. B – 80 kg
Patrik Hradiský - 5.A – 68 kg
Jakub Rabatin - 3.A – 63,15 kg
Dalibor Nguyen Minh - 5.A, - 38 kg
Laura Vavreková - 6. B – 27,15 kg
Oliver Eliáš - 3. B – 21 kg
Oliver Adamčík - 3.A – 19,9 kg
Alex Moško - 3.A – 19 kg
Adam Filip - 1.A – 15,5 kg
Hana Vantušková - 2.A – 13,25 kg
Goran Morávek - 6.B – 13,3 kg
Laura Jančurová - 1.A – 10 kg
Šimon Korfant - 1.A – 10 kg

Všetci nad 10 kg boli ocenení vecnými cenami.n

Časopis

2.03.2017, 07:51:45
plagát

Súťaž školských časopisov

Podtratranský školák

Pod týmto názvom sa ukrýva súťaž školských časopisov, do ktorej sa už po druhýkrát zapojili aj naše Lipkoviny.

V tomto ročníku súťažilo celkove 29 časopisov z blízkeho okolia. Časopis na prvom mieste bol ohodnotený 81 bodmi a náš časopis v hodnotení dosiahol 70 bodov. Od tretieho miesta nás delilo len 6 bodov. Porota hodnotila každú oblasť maximálne 15 bodmi. Lipkovinám bolo za obsahovú náplň (aktuálnosť a prepojenosť uverejnených informácií so životom školy) pridelených 11 bodov, za štylizáciu a náročnosť (úroveň spracovania príspevkov) 11 bodov, za grafické stvárnenie časopisu (vizuál časopisu) 12 bodov, za fotografie a prácu s fotografiami v časopise 13 bodov a za titulnú stránku (a celkovú kreativitu tvorcov) 12 bodov. Naše Lipkoviny sa v celkovom hodnotení umiestnili na krásnom 9. mieste. Ďakujeme celej bývalej redakčnej rade, ale aj vám, čitateľom, že nás stále podporujete a nútite nás zlepšovať sa pre vás. Na budúci rok sa prihlásime opäť a veríme, že zabodujeme. Držte nám palce!n

Zdravoveda

22.02.2017, 07:33:47Aktualizované: 22.02.2017, 07:37:00
plagát

Ako poskytnúť prvú pomoc?

Všetko sme sa naučili zábavnou formou na podujatí, ktoré nám pripravilo "Múzem na kolesách".n

Fotografie si môžete pozrieť v galérii

Šaliansky Maťko

10.02.2017, 15:41:46
plagát

Dňa 24.1. sa konalo okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko. Žiak 5. A triedy Filip Tomaščík sa umiestnil na peknom treťom mieste. Blahoželáme!n

Florbal

10.02.2017, 12:26:30Aktualizované: 10.02.2017, 13:03:52

Výsledky MŠK vo florbale:

Naši žiaci obsadili na turnaji mestských základných škôl vo florbale pekné  2. miesto. Srdečne im blahoželáme!n

Športovec mesta SNV za rok 2016

10.02.2017, 12:18:12Aktualizované: 10.02.2017, 12:19:06

Dňa 9. 2. 2017 sa v mestskej športovej hale uskutočnilo vyhodnotenie "Športovec mesta za rok 2016", v ktorej žali úspechy aj žiaci našej školy, ktorí reprezentujú športové kluby v našom meste.

Nominovaní boli:
Lukáš Filip 8.B - športová streľba
Šimon Javorský 8.A - karate
Alexander Petruška 8.B - atletika
Šimon Lorinc 7.B - plávanie
Sára Špinerová 7.B - džudo

Medzi najlepšími "ŠPORTOVCAMI MESTA" sa umiestnili:
2. miesto - Šimon Lorinc
- plávanie
3. miesto - Šimon Javorský - karate

Na nominovaných, ako aj ocenených žiakov sme hrdí a srdečne im blahoželáme. Zároveň im želáme veľa ďalších športových úspechov!

n

Matematická olympiáda

2.02.2017, 13:32:00Aktualizované: 2.02.2017, 13:34:39

Matematická olympiáda - okresné kolo - šk. rok 2016/2017:

1. miesto - Adrián Novák (9.A)

Blahoželáme!n

Krajský učiteľ mesiaca

2.02.2017, 13:29:13Aktualizované: 2.02.2017, 13:34:20

V súťaži o NAJ učiteľa mesiaca január 2017 získal učiteľ našej školy Mgr. Silvia Kyseľová ocenenie Krajský učiteľ mesiaca (v prispievaní výučbových materiálov na portáli "VIRTUÁLNA KNIŽNICA") - 3. miesto za Košický kraj.

Blahoželáme!n

Geografická olympiáda

19.01.2017, 09:56:17Aktualizované: 9.02.2017, 10:44:53
plagát

Aj v tomto roku si žiaci našej školy mohli prísť overiť svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti z GEOGRAFIE v školskom kole Geografickej olympiády. Zúčastnilo sa 46 žiakov 2. stupňa.


n

Fotografie si môžete pozrieť v galérii

Zábavné Vianoce

13.01.2017, 09:32:51Aktualizované: 16.01.2017, 09:13:56
foto

Náš posledný deň v škole pred Vianocami ...

Krátke videon

Fotografie si môžete pozrieť v galérii

Vianočná výzdoba

16.12.2016, 07:47:04
foto

Vianočná výzdoba ...n

Fotografie si môžete pozrieť v galérii