Galéria
Beseda so záchranárom

11.03.2019, 11:17

Žiaci 1. stupňa našej školy sa dňa 28. 2. 2019 zúčastnili besedy so záchranárom, ktorý deti oboznámil so základnými pravidlami prvej pomoci nielen teoreticky, ale tiež mnohými ukážkami na figuríne. Žiaci mali možnosť aj prakticky si vyskúšať jednotlivé úkony potrebné pre záchranu ľudského života. Téma deti veľmi zaujala, o čom svedčilo množstvo otázok, na ktoré záchranár odborne a hlavne trpezlivo odpovedal.