Galéria
Doprava a deti

9.10.2018, 18:33

Na začiatku šk. roka je veľmi dôležité poučenie o bezpečnosti detí pri príchode do školy. Pani vychovávateľky sa okrem teoretickej časti – bezpečné prechádzanie cez cestu, pravidlá pre chodcov, venovali spolu s deťmi aj praktickým zručnostiam – výroba dopravných prostriedkov : autá, lietadlá, školský autobus,...