Galéria
Baníctvo

1.05.2018, 12:50

Ako sa mapovalo v baníctve? Aké nástroje a prístroje používali na mapovanie a zakresľovanie bohatstva Zeme? Ako sa pracuje s kompasom, buzolou, sklonomerom a meracím pásmom? To všetko sa dozvedeli ôsmaci v apríli na výstave pod názvom Ako sa mapovalo v baníctve spojenej s aktivitami. Patrícia Mackovjaková, pracovníčka Múzea Spiša, uviedla ôsmakov do tajov baníctva. Vysvetlila im aké staré dĺžkové miery sa používali (siaha, lakeť, palec). Okrem iného si mali možnosť prezrieť exponáty, ktoré využívali banskí inžinieri pri mapovaní. Videli závesný kompas, sklonomer, rôzne vyspelé teodolity. meracie pásma kovové aj drevené. Vyskúšali si merať rôznymi druhmi metrov a zároveň sa zdokonalili v meraní a práci s buzolou. Už vedia odmerať azimut a určiť hlavné a vedľajšie svetové strany pomocou buzoly. Výstava naplnila naše očakávania.