Galéria
Zippyho kamaráti – ukončenie projektu

29.04.2018, 11:36

V pondelok 16.4. a 23.4.2018 ukončili žiaci 1.A a 1.B triedy vzdelávanie prostredníctvom projektu Zippyho kamaráti. Postupovali pod vedením 4 pani učiteliek, ktoré absolvovali úvodný tréning pre výučbu tohto programu.

Žiaci si v 6 moduloch /24 lekcií/ precvičovali rozličné sociálne situácie, učili sa samostatne riešiť a zvládať rozličné situácie, ktoré prináša život. Prostredníctvom spolupráce s rodičmi si mohli niektoré situácie vyskúšať aj v zadaných domácich aktivitách. Počúvaním príbehov s príslušnými aktivitami sa naučili hľadať vlastné riešenie problémov. Takýmto spôsobom sa deti stávajú lepšie pripravené zvládať životné nástrahy a lepšie vychádzajú s ostatnými ľuďmi.

Celý 6-týždňový program sme ukončili milou oslavou, na ktorej deti mohli vyjadriť, čo sa im najviac páčilo a ako im Zippy pomohol, keď mali ťažkosti. Každý dostal CERTIFIKÁT o ukončení programu Zippyho kamaráti, v ktorom sa žiaci naučili o témach:

Pocity

Rozprávanie a počúvanie

Priateľstvo

Riešenie problémov

Zmena a strata

Pomáhanie iným

Zvládanie rôznych situácií

Samozrejme, že tieto prosociálne zručnosti treba s deťmi neustále precvičovať a zdokonaľovať, preto im bude na prospech, ak im v počiatočnej snahe budú pomáhať aj rodičia. V budúcom školskom roku očakávame spoluprácu koordinátorov, aby sme mohli pokračovať v programe Kamaráti Jabĺčka.