Galéria
Zbieranie byliniek

26.04.2018, 08:40

Tvorba herbára

Vychádzku do prírody sme využili na zber liečivých byliniek, ktoré po vysušení a vylisovaní poslúžia na tvorbu herbára.