Galéria
Projekt 2.A

9.03.2018, 12:30

Rastlinky - ako ich vidím ja

Spieva vtáčik v povetrí,
„mám dve krídla a ty tri.“
Ďatelinka vraví tak,
„ja som kvietok a ty vták“.

Projekt bol zameraný na zážitkové vyučovanie sadenie semien fazule, šošovice a hrachu, žiaci pracovali s interaktívnou tabuľou, priraďovali časti rastlín. Zahrali si hru Na popolušku - triedením semien. Spoznávali rastlinky cez básničky, formou tímovej spolupráce správne určovali, čo potrebuje rastlinka k životu. Nechýbala ani ochutnávka slnečnicových a chio semien, dramatické stvárnenie rastu rastlinky a v závere prezentovali práce jednotlivých skupín. Žiaci sa vyjadrili k jednotlivým úlohám k ich náročnosti, ktoré ich zaujali a naopak. Projekt sa vydaril a žiaci boli so svojou prácou spokojní.