Galéria
Pojazdné planetárium

14.01.2018, 10:21

Dňa 27.11.2017 nás navštívilo Pojazdné planetárium so sférickým premietaním vzdelávacích filmov o hviezdach a vesmíre na planetárnej kupole. Žiaci 5. – 9. ročníka si na základe tejto digitálnej pomôcky mohli zblízka prezrieť z čoho sa skladá vesmír, ako vzniká vesmír, planéty, hviezdy, Slnko ... Dozvedeli sa, že vesmír je nekonečný a rozpína sa a že vzdialenosti medzi objektami vo vesmíre sú obrovské. Prezentácia pozostávala z krátkeho videa, prednášky s diskusiou za sprievodu ukážok a na konci niekoľko jednoduchých otázok. Každá prednáška bola prispôsobená vekovým znalostiam a rozumovým schopnostiam žiakov. Žiakom sa prezentácia veľmi páčila a zaujala ich. Veľkou výhodou bolo, že mobilné planetárium prišlo k nám a nemuseli sme vynaložiť žiadne úsilie na cestovanie. Ďakujeme