Galéria
Povolania našich rodičov

8.12.2017, 10:15 aktualizované: 8.12.2017, 10:25

Tejto téme sme venovali pozornosť v ŠKD počas celého týždňa z jednoduchého dôvodu. Vážiť si každú prácu, ktorú vykonávajú dospelí, ale zároveň sa o nej aj čosi dozvedieť, vyskúšať si aj prakticky, ak by to bolo možné.

Aktivity k tejto téme:

1. Aktivity v triede – kreslenie, skladanie obrázkov
2. Návšteva u p. riad. našej školy
3. Praktické ukážky- stretnutie s rodičmi
4. Uvaríme si sami – varenie v našej kuchynke.