Galéria
HALLOWEEN

16.11.2017, 09:15

Spolu so žiakmi sme sa premiestnili do ďalekej Ameriky a podľa zvykov a tradícií tejto krajiny sme vyrábali neposlušných netopierov, pavučinu s pavúkom a nezvyčajne svietniky.