Galéria
Projekt "Drogy"

10.11.2017, 10:15 aktualizované: 10.11.2017, 10:16

Naša škola sa zapojila do projektu – „Drogy? Tie nie sú pre mňa.“, ktorý organizuje Mesto SNV. V rámci toho sa v škole uskutoční niekoľko aktivít. Prvá prebehla dňa 27.9.2017, pričom prišli tanečníci zo skupiny BDS krew nacvičiť so žiakmi 6. a 7. ročníka tanečné kroky do súťaže STREET DANCE WORKSHOP, ktorá sa uskutoční 23.11.2017.

Dňa 17.10.2017 sa uskutočnila druhá aktivita v rámci projektu „Drogy? Tie nie sú pre mňa.“ – organizátor Mesto SNV. Príslušníci MsP a PZ priblížili žiakom 6. a 7. ročníka rôzne druhy drog, mali aj názorné ukážky, aby ich deti vedeli rozpoznať. Tiež ich oboznámili so škodlivými účinkami drog a následkami po ich užití.

Dňa 19.10.2017 navštívili našu školu peer aktivistky a diskutovali so žiakmi 6. a 7. ročníka o tom, čo všetko vedia o drogách. Formou rôznych aktivít peer aktivistky žiakom podali aj ďalšie informácie o nebezpečenstve závislosti na drogách.