Galéria
Výmena stikkez

29.06.2017, 10:41

Každé dieťa počas svojho života niečo zbiera – servítky, pohľadnice, nálepky, rozprávkové postavičky.

Momentálne je hitom stikkez. Keďže deti mali viac kusov z jedného druhu zorganizovala p. vych. Hriblanová výmenu . Takto si deti mohli skompletizovať svoje zbierky.