Galéria
Finančná gramotnosť

15.03.2017, 17:50 aktualizované: 15.03.2017, 17:53

Týždeň finančnej gramotnosti

Žiaci hravou formou získali základné vedomosti o financiách, šetrení a zároveň sa obohatili o praktické skúsenosti.

Na prvom stupni sa tejto problematike venovali v rámci projektového dňa. Do týchto aktivít sme zapojili aj predškolákov z MŠ Šoltésovej, ktorí zavítali medzi nás. 

Na druhom stupni žiaci pracovali s informáciami, vypĺňali pracovné listy, pracovali v exceli, vytvárali pojmové mapy, ...

Projekty u žiakov zožali veľký úspech, rovnako zaujali aj rodičov, ktorí prišli medzi nás.