Galéria
Finančná gramotnosť

14.03.2017, 21:06

Naša škola sa premenila na Eurácke kráľovstvo. V rámci projektového týždňa zameraného na rozvoj finančnej gramotnosti sa žiaci oboznamovali so základnými finančnými pojmami. Všetky aktivity viedli pani učiteľky, aby žiaci pochopil, že peniaze si treba vážiť a narábať s nimi opatrne a múdro.