Galéria
Vrecovačka

14.03.2017, 20:05

Športujeme - vrecujeme

Telovýchova a šport majú zabezpečiť zdravý fyzický a psychický rozvoj človeka. Blížiaca sa jar nás motivovala zorganizovať športové popoludnie pre žiakov 1. – 4. ročníka pod názvom „Vrecovačka“. Hlavnou myšlienkou bolo zvyšovať u žiakov zdatnosť a výkonnosť v športe, upevňovať zdravie. Zástupcovia jednotlivých tried, ktorí milujú šport, boli rozdelení do 3 skupín tak, aby starší žiaci boli motivovaní k lepším výkonom a mladší zase nemali pocit, že v porovnaní so staršími sú pomalší. Pripravili sme prekážkové dráhy s použitím kruhov, kužeľov a vriec. V športových disciplínach si zmerali žiaci svoje sily, obratnosť i rýchlosť. Skákaním vo vreci či plazením sa vo vreci mali súťažiaci čo najskôr doraziť do cieľa. Vydarené popoludnie potvrdili aj vyjadrenia samotných žiakov, že skákanie vo vreci milujú.