Galéria
Výtvarný krúžok

1.02.2017, 08:30

Vrámci predvianočných príprav sa žiaci Výtvarného krúžku zúčastnili na Vianočných tvorivých dielňach, ktoré organizovalo Spišské osvetové stredisko. Na jednotlivých stanovištiach mali deti možnosť vlastnoručne si vytvoriť netradičné vianočné ozdoby, upiecť a vyzdobiť si chutné medovníčky, či vyrobiť vlnené čiapočky ako vianočný darček pre blízkych. Za svoju šikovnosť a kreativitu boli odmenení sladkou čokoládovou maškrtou.