Galéria
Geografická olympiáda

19.01.2017, 09:55

Aj v tomto roku si žiaci našej školy mohli prísť overiť svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti z GEOGRAFIE v školskom kole Geografickej olympiády. Zúčastnilo sa 46 žiakov 2. stupňa.

Umiestnenie:

5.ročník:
1. miesto.....Vojtech Antoš........79 bodov
2. miesto....Filip Šimko....... 68 bodov
3. miesto......Filip Tokarčík....61 bodov.

6.-7.ročník:
1. miesto.....Emma Dulovičová........78 bodov
2. miesto....Šimon Lőrinc....... 78 bodov
3. miesto......Vladimír Vlk....68 bodov.

8.-9.ročník:
1. miesto.....Marko Tomčík........87 bodov
2. miesto....Alex Javorský....... 86 bodov
3. miesto......Adrián Novák....85 bodov.

Budeme im držať palce, aby aj v obvodnom kole sa im darilo.