Galéria
Imatrikulácia

29.11.2016, 17:45

Dňa 24. 11. 2016 sa uskutočnili na našej škole IMATRIKULÁCIE prvákov.
Po splnení všetkých skúšok boli pasovaní do radov LIPÁČIKOV. A toto je sľub, ktorí by prváci mali dodržiavať.

Slávnostný sľub
Samanta Dunková

Ja prvák sľubujem Vám,
že na hodinách vždy pozor dám.
Do školy pripravím sa riadne,
desiatu zjem každopádne.
Písmenka napíšem perom,
nakloním ich správnym smerom.
Pravidlá slušného správania dodržím rád
a chcem byť s každým kamarát.
To všetko zvládnuť chcem.

TO SĽUBUJEM!!!