Plán aktivít ŠKD

September:

- Jesenná vychádzka: všetky vychovávateľky 

Október:

- Deň bielej palice – prednáška ( lektorka zo Slepeckej školy – Levoča): Bečáriková, Jantošovičová
- Prednáška s dentálnou hygieničkou: Leskovjanská, Hriblanová

November:

- Spoznaj zamestnanie – exkurzia podľa dohody: všetky vychovávateľky

December:

- Tvorivé dielne v spolupráci s HOBBY KREATIVE: Jantošovičová, Hrušovská
- Staráme sa o zvieratá- kŕmenie: Leskovjanská, Hriblanová

Január:

- Najrýchlejšie sane: všetky vychovávateľky
- Potrebujú Vašu pomoc- prednáška Lesná správa: Bečáriková, Jantošovičová

Február:

- Učíme sa hospodáriť (FG): Hriblanová
- Srdiečko na dlani – tvor. dielne Valentín: všetky vychovávateľky

Marec:

- Čítame si všetci spolu (ČG): Leskovjanská, Hrušovská
- Aj múdry schybí: Bečáriková, Jantošovičová

Apríl:

- Návšteva hasičskej stanice: Bečáriková, Hriblanová
- Deň narcisov- pomoc chorým: všetky vychovávateľky

Máj:

- Deti a doprava- prednáška: všetky vychovávateľky
- Ľudové tance v našom meste – Hanuliarik, Čačina: Leskovjanská, Jantošovičová

Jún:

- Športujeme s rodičmi- MDD: všetky vychovávateľky