Náš tím

Vedenie školy

riaditeľka školyMgr. Zlatuša Habasová
zástupkyňa riaditeľky školyMgr. Anna Jahodová

Pedagogickí zamestnanci

Triedni učitelia

I.AMgr. Marta Šikolová
I.BMgr. Bianka Tirpáková
II.AMgr. Mária Dirgová
II.BPaedDr. Júlia Domiková
III.AMgr. Andrea Gromovská
III.BPaedDr. Svetlana Rusnáková
IV.AMgr. Eva Kukoľová
IV.BMgr. Mariana Sisková
V.AMgr. Dalibor Palušák
V.BMgr. Lenka Mihaliková
VI.AMgr. Valéria Krišandová
VI.BRNDr. Kamila Spustová
VII.AMgr. Martina Kocúrová
VII.BMgr. Ingrid Macková
VIII.ARNDr. Martina Čaplová
VIII.BMgr. Mária Bevilaqua
IX.APaedDr. Alena Sanetríková
IX.BMgr. Andrea Brósková

Netriedni učitelia

Mgr. Silvia Kyseľová
Mgr. Erika Petáková
Ing. Eva Peťkovská

Pedagogickí asistenti

Bc. Katarína Hrušovská

Vychovávatelia

Zuzana Bečáriková
Elena Hriblanová
Bc. Iveta Jantošovičová
Božena Leskovjanská

Odborní zamestnanci

školská špeciálna pedagogičkaMgr. Zuzana Klingová

Nepedagogickí zamestnanci

Administratíva

tajomníčkaTatiana Ovčiariková
ekonómkaIng. Anna Piľová

Školská jedáleň

vedúca školskej jedálneStela Teplanová
hlavná kuchárkaErika Tomečková
kuchárJana Melikantová
kuchárIveta Tropková
pracovník v prevádzkeLucia Kaščáková

Technicko-hospodárski pracovníci

školníkJán Dutko
Valéria Dobošová
Helena Kaščáková
Iveta Lacušová
Renáta Vaclavová