Vyučovanie

Zvonenie

1. hodina07:55 - 08:40
2. hodina08:50 - 09:35
3. hodina09:55 - 10:40
4. hodina10:50 - 11:35
5. hodina11:45 - 12:30
6. hodina12:40 - 13:25
7. hodina14:00 - 14:45

Prázdniny

jesenné prázdniny30. 10. - 1. 11. 2017
zimné prázdniny23. 12. 2017 - 5. 1. 2018
polročné prázdniny2. 2. 2018
jarné prázdniny26. 2. - 2. 3. 2018
veľkonočné prázdniny29. 3. - 3. 4. 2018
letné prázdniny2. 7. - 31. 8. 2018

Hodnotenie predmetov

Stupnica pre DIKTÁTY (I. stupeň)

POČET CHÝB ZNÁMKA
0 - 2                     1
3 - 4                     2
5 - 7                     3
8 - 10                   4
11 a viac              5

Stupnica pre DIKTÁTY (II. stupeň)

POČET CHÝB ZNÁMKA
0 - 1                  1
2 - 3                 2
4 - 7                 3
8 - 10               4
11 a viac          5

Bodová tabuľka pre PÍSOMNÉ PRÁCE:  

100 až 90% počtu bodov - známka 1 (výborný)
 89 až 75%  počtu bodov - známka 2 (chválitebný)
 74 až 50%  počtu bodov - známka 3 (dobrý)
 49 až 30%  počtu bodov - známka 4 (chválitebný)
  29 až 0%   počtu bodov - známka 5 (nedostatočný)

Slovné hodnotenie:

veľmi dobré výsledky - VDV ( 1 )
dobré výsledky - DV ( 2 )
uspokojivé výsledky - UV ( 3 )
neuspokojivé výsledky - NV (4,5)


Rozvrhy