Krúžky

V školskom roku 2017/2018 máme tieto krúžky
Dejepis (2. stupeň)
pondelok o 14:00
Mgr. Ingrid Macková
Der, die, das (2. stupeň)
štvrtok o 14:00
Mgr. Erika Petáková
Fyzika hravo-zdravo (6. ročník)
piatok o 14:00
Mgr. Silvia Kyseľová
Informáčik (1. stupeň)
pondelok o 14:00
PaedDr. Alena Sanetríková
Jazyky zábavne (2. stupeň)
streda o 14:00
Mgr. Valéria Krišandová
Kreslíme si na PC (1. stupeň)
pondelok o 13:45
RNDr. Kamila Spustová
Lipkoviny (2. stupeň)
štvrtok o 14:00
PaedDr. Alena Sanetríková
Športové a loptové hry (1. stupeň)
piatok o 12:40
Mgr. Mária Dirgová
Športové a loptové hry (5. ročník)
štvrtok o 12:30
Mgr. Lenka Mihaliková
Športové a loptové hry (5. ročník)
štvrtok o 12:30
Mgr. Dalibor Palušák
Športové hry (1. stupeň)
štvrtok o 12:40
Mgr. Eva Kukoľová
Športové hry (1. stupeň)
štvrtok o 12:40
Mgr. Mariana Sisková
Športovo - turistický (1. stupeň)
piatok o 12:40
Mgr. Andrea Gromovská
T9 MAT (9. ročník)
utorok
Mgr. Andrea Brósková
T9 MAT (9. ročník)
streda o 14:00
RNDr. Martina Čaplová
T9 SJL (9. ročník)
streda o 14:00
Mgr. Anna Jahodová
T9 SJL (9. ročník)
utorok o 14:00
Mgr. Anna Jahodová
Tanečný (1. stupeň)
utorok o 14:00
PaedDr. Júlia Domiková
YOUCAT (2. stupeň)
pondelok
Mgr. Martina Kocúrová