Kalendár

← predchádzajúci mesiac nasledujúci mesiac

máj 2018

 • 2. máj 2018

  • EXKURZIA - Planetárium Košice (4. ročník)
 • 3. máj 2018

  • EXKURZIA - Mapovanie v geológii (8. ročník)
 • 7. máj 2018

  • PREDNÁŠKA - História svetla a iglovska elektráreň
  • VÝTVARNÁ SÚŤAŽ - "Moja mama je naj ..."
 • 9. máj 2018

  • KRAJSKÉ KOLO - BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
 • 10. máj 2018

  • Deň matiek v 2.A
  • ŠKOLSKÁ SÚŤAŽ - "O zlatý hrebeň"
  • ŠKOLSKÉ KOLO - Štúrov Zvolen
 • 11. máj 2018

  • KRAJSKÁ SÚŤAŽ - Perohryz
  • REGIONÁLNE KOLO - IQ olympiáda
 • 14. máj 2018

  • Divadelné predstavenie (2. stupeň)
  • Triedne schôdze - individuálne pohovory
 • 15. máj 2018

  • Detské dopravné ihrisko
  • KVÍZ - Čo vieš o ľudskom tele?
  • LITERÁRNA SÚŤAŽ - "Zvieratká"
 • 16. máj 2018

  • Animovaný film - Prvá pomoc
  • TVORIVÉ DIELNE - Medzinárodný deň mlieka
 • 17. máj 2018

  • PREDNÁŠKA - História soli
  • PREDNÁŠKA - Vývoj písma, výroba papiera, história kníh
  • PROJEKTOVÝ DEŇ - Deň regionálnych tradícii a kultúry
  • ŠKOLSKÁ SÚŤAŽ - Miss bábika
  • Vypni telku, zapni seba
 • 18. máj 2018

  • Atletická súťaž - Starší učia mladších
 • 21. máj 2018

  • TVORIVÁ DIELŇA - Leporelá a párová čítanie
 • 21. - 25. máj 2018

  • Celoškolský zber papiera
 • 23. máj 2018

  • Cvičenie s rodičmi a deťmi
  • EXKURZIA - Technické múzeum Košice (7. ročník)
 • 24. máj 2018

  • Prírodná lekáreň - vychádzka do okolia
  • Rozhlasová relácia
  • TVORIVÁ DIELŇA - Pohyb a zdravie
 • 25. máj 2018

  • Súťaž- Prírodná lekáreň
 • 28. máj 2018

  • OKRESNÉ KOLO - Atletika
 • 30. máj 2018

  • Deti a doprava
  • Ľudové piesne
  • Ľudové tance v našom meste
  • Maľujeme prírodninami
  • Vychádzka do ZOO
 • 31. máj 2018

  • ANIMOTERAPIA - Ňufko na školskom dvore
  • Atletický štvorboj - súťaž medzi triedami
  • SÚŤAŽ - nástenka "Svetový deň bez tabaku"

priebežné akcie a úlohy na mesiac máj

 • • Presádzanie a ošetrovanie kvetov