Galéria
Čítanie s porozumením

12.01.2017, 20:54

Zábavné popoludnie spojené s čítaním a vypracovaním jednotlivých úloh, ktoré vyplývali z čítaného textu.